Dyfodol Dyddiol #3

Dyfodol Dyddiol #3

Dyfodol Dyddiol #3 – clawr

Cafodd hwn ei gyhoeddi/ysgrifennu gan Gorwel Roberts o Benrhyndeudraeth (aelod o fand Bob Delyn, yr Ebillion) a daeth allan adeg Eisteddfod Porthmadog yn 1987. Mae’r clawr “cut and paste” yn rhoi syniad da o beth sy’n eich disgwyl tu mewn. Fel pob fanzine da, mae’n dechrau efo safbwynt golygyddol cadarn:

dyfodol2

Dyfodol Dyddiol #3 – golygyddol

Neu, yn gryno: Edward H – diflas a hen ffasiwn, bandiau newydd – cyffrous! Dwi’n reit siŵr mai band Gorwel ei hun oedd y Camelod Fflat, yn chwarae cerddoriaeth reit atmosfferig os dwi’n cofio’n iawn. Mae gweddill y bandiau ar y rhestr yn gyfarwydd, ond Marwolaeth Llo Mewn Cae? Babŵns Lloerig? Pwy oedd y rheiny?

Pasiwyd deddf yn 1983 yn gorfodi holl gyhoeddwyr ffansins Cymru i gynnwys cyfweliad efo Datblygu ym mhob rhifyn, a tydi Dyfodol Dyddiol ddim yn ein siomi. Mi oedd David a Pat yn gwybod sut i roi dyfyniad da:

Yn y pendraw mae’r bedd yn hongian fel y bygythiad eithaf. ‘Sdim ots beth mae rhywun yn cyflawni mewn bywyd, chi’n gorffen i fyny yn cael eich bwyta gan y pryfed. I raddau wedyn mae bywyd fel un jôc chwerthinllyd, a mae hyn yn lliwio’r ffordd rwy’n meddwl am bopeth.

A Pat, wedyn, yn ymateb i sylw David bod “Hollol, Hollol, Hollol” wedi cael ei chwarae ar Radio 1 cyn Radio Cymru:

Mae Datblygu yn y sîn Gymraeg fel Leonard Cohen yn cystadlu yn yr Eurovision Song Contest.

Mae elfen wleidyddol yma hefyd, yn ogystal a’r agwedd gwrth-greulondeb i anifeiliaid sydd ar y clawr (ac ar y cefn), mae’n cynnwys cyfweliad efo Dafydd Elis Thomas sy’n llenwi pedair tudalen gyfan. Mae’n trafod ei ddiffiniad o genedlaetholdeb, ydi Dafydd Wigley yn sosialydd, a sôn am lywodraeth i Gymru a’r Alban yn y dyfodol:

…dwi’n meddwl ei bod hi hefyd yn wir i ddweud bod y rhan fwyaf o’r bobl yn y Blaid Lafur ar hyn o bryd yn meddwl yn nhermau llywodraeth Lafur, nid yn nhermau llywodraeth i Gymru…

Ar y posibilrwydd o ryw fath o glymblaid o “rymoedd radical” yn dal grym mewn cynulliad yng Nghymru yn y dyfodol:

…dwi ddim yn cyfri y rhan fwyaf o’r Blaid Lafur yng Nghymru ymhlith y grymoedd radical yna oherwydd ei bod yn blaid mor geidwadol mewn llywodraeth leol…

Digon teg. Yn olaf, dyma gyfweliad efo Dic Ben o Elfyn Presli:

dyfodol3

Cyfweliad efo Dic Ben o Elfyn Presli

Cafod y cofnod ei gyhoeddi yn Fanzines a'i dagio yn , , , . Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Un Ymateb i Dyfodol Dyddiol #3

  1. Hysbysiad: Tynal Tywyll – Caset Hollol Answyddogol | Fanzine Ynfytyn

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s